Konwent Wiedzy Holistycznej - Druk: http://konwent.fraktalna.pl/?q=ppriv

Polityka prywatności

wersja 1.2 z dnia 2018-05-18

Postanowienia ogólne

Zgodnie z prawem chronimy prywatność naszych użytkowników poprzez przestrzeganie stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Dane użytkowników są chronione, a dostęp do nich mają tylko osoby autoryzowane.

Nie przekazujemy danych uczestników żadnym podmiotom zewnętrznym, nie udostępniamy ich do wglądu nikomu prócz właścicielom tych danych.

Dane zabezpieczone są w przygotowanym przez nas systemie bazodanowym.

Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewniamy wszystkim uczestnikom możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Osoba przekazująca nam dane osobowe będzie dalej nazywana uczestnikiem.Dane osobowe

Dane wymagane od uczestników rezerwujących wejściówki:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres poczty elektronicznej
 • Pseudonim (Opcjonalnie)

 • Dane są zbierane od uczestników po przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie konwentu.

  Jeżeli uczestnik zaznaczy opcję zakupu na fakturę to także dane firmy na którą będzie ona wystawiana będą zebrane. Są to:

 • Nazwa firmy
 • Adres firmy - ulica numer budynku i lokalu
 • Adres firmy - kod pocztowy i miasto
 • Numer NIP


 • Dodatkowo od osób niepełnoletnich wymagamy podania danych osobowych opiekuna w formie papierowej:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Telefon kontaktowy

 • Dane opiekunów osób niepełnoletnich zawarte są w pozwoleniu opiekuna i zbierane od uczestników dopiero w dniu konwentu.

  Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą.

  Za pomocą osobnego formularza na stronie konwentu zbieramy dodatkowo adresy e-mail w celu prowadzenia newslettera, czyli informacji o wydarzeniach konwentowych i innych organizowanych przez organizatorów konwentu.
  Tutaj jedynym zbieranym parametrem jest adres e-mail, który przechowywany jest bezterminowo do czasu rezygnacji z prowadzenia tej usługi przez właściciela adresu.
  Dane do newsletter są zbierane wyłącznie przez osobny formularz na stronie konwentu, bezpośrednio od osób, które są właścicielami adresu i zgadzają się z naszą polityką prywatności.


  W jakim celu dane osobowe są wykorzystywane

  Przesyłane nam dane osobowe służą jedynie naszej informacji, wysyłaniu uczestnikom newslettera w przypadku zapisania się do newslettera, naszej rachunkowości i fakturowaniu. Zbieramy je na potrzeby organizowanego przez nas konwentu. Głównym celem jest potrzeba identyfikacji osoby przekazującej nam swoje dane osobowe, jako uczestnika wydarzenia. Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba że uprzednio przed przekazaniem danych, uczestnik zostanie o tym poinformowany. Bez zgody uczestnika nie wykorzystamy jego danych w żadnym innym celu, niż podanym wyżej.

  Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili oraz nakazać usunięcia swoich danych, kontaktując się z nami drogą mailową.

  Zmiana danych osobowych

  Istnieje możliwość zmiany danych osobowych nam przekazanych w drodze mailowej pisząc do nas na adres:


  Termin przechowywania danych

  Przekazane nam dane osobowe są przechowywane od momentu ich uzyskania, aż do zamknięcia wydarzenia na cele którego zostały zebrane. Zamknięcie trwa do około miesiąca po odbyciu się wydarzenia.
  W przypadku usługi newsletter adresy e-mail przechowywane są bezterminowo.  Administratorem danych oraz za techniczne zabezpieczenie odpowiada

  Tomasz Gruba, Ethereal Wings Sp. z o. o.
  Ul. Leopolda Staffa 11c/27
  81-597 Gdynia
  NIP: 5862395720, KRS: 0001053176

  Adres mail kontaktowy: